Anita loopt verder

Anita loopt verder voor het goede doel. Sponsor Anita met een online donatie.

Sponsortocht

Waarom loopt Anita mee? 

Ook dit jaar hoop ik de uitdaging weer aan te gaan: 20 kilometer lopen met Verdouw gaat Verder voor een prachtig doel!
Op het Indonesische eiland Flores heeft ca. 65% van de bevolking nog geen toegang tot schoon drinkwater. Met de sponsortocht hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren voor het realiseren van een waterwinkel op het eiland.

Helpt u mij mee?
Alvast hartelijk bedankt!

Sponsor Anita

Vul het onderstaande formulier in.