Idalette loopt verder

Idalette loopt verder voor het goede doel. Sponsor Idalette met een online donatie.

Idalette Muilwijk

Waarom loopt zij mee? 

Wat hebben wij het goed in Nederland…! Daarom zet ik graag mijn beste beentje voor om anderen in de wereld – die in slechte levensomstandigheden verkeren – te helpen.

We gaan lopen voor een waterwinkel in Indonesië. Door gebrek aan schoon drinkwater daar, zijn er veel problemen (denk aan ziektes etc.). Waterwinkels zijn dus hard nodig. Het concept is zelfredzaamheid, waarbij ook meerdere personen werkgelegenheid vinden. Water is voor iedereen belangrijk, het is onze eerste levensbehoefte, ook voor mensen in Indonesië! Lees meer over deze waterwinkel op https://verdouwgaatverder.nl/ons-verhaal/

Wil je twee dingen doen?

  1. Wees je bewust van iedere liter water die je bij ons uit de kraan haalt én
  2. Sponsor mee voor deze waterwinkel in Indonesië.

Sponsor je mij? Vul onderstaand machtigingsformulier in. Alvast dankjewel!

Sponsor Idalette

Vul het onderstaande formulier in.