Collega’s van Verdouw zetten zich samen in voor de ander!

Met Stichting “Verdouw gaat Verder” geven we als medewerkers van Verdouw Bouwproducten B.V. handen en voeten te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit de stichting steunen wij de hulpbehoevende medemens dichtbij en ver weg.

In 2018 heeft Verdouw gaat Verder met een aantal fondsenwervingsacties succesvol geld opgehaald voor SHF!, een stichting die actief is op het arme Indonesische eiland Flores. Een mobiel röntgenapparaat voor het plaatselijke ziekenhuis plus 85 toiletunits konden hiermee gerealiseerd worden.

In 2019 steunen wij graag weer een project dichtbij: Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden. Dit centrum is een gespecialiseerde kliniek voor medisch specialistische revalidatie, gericht op jongeren en jongvolwassenen met ernstig, niet aangeboren hersenletsel.

Dit centrum ligt niet alleen geografisch dicht bij Verdouw in Gouda, maar heeft ook om een andere reden onze betrokkenheid. In het najaar van 2018 heeft een nog jonge werknemer van Verdouw Bouwproducten een ernstig ongeluk meegemaakt in zijn vrije tijd. Een gebeurtenis met aangrijpende gevolgen voor hemzelf en zijn familie, maar ook met veel impact op de collega’s van Verdouw Bouwproducten.

Met de keuze om ons in te zetten voor het Daan Theeuwes Centrum willen we iets doen voor jonge mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Het Daan Theeuwes Centrum zet zich in om deze jongeren weer een toekomst te geven – niet louter een verleden.

Help jij ook? Doe mee met..

Meer lezen? Ga naar over ons of bekijk onze laatste berichten.

Helikoptervlucht