Missie en visie

De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Dit doen we door het initiëren, stimuleren en steunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en middelen van bestaan.

Wij willen dit doel realiseren door:

  • het steunen en/of uitvoeren van sociaal maatschappelijke projecten gericht op duurzame ontwikkeling van de betrokken personen en gemeenschappen;
  • het steunen en/of uitvoeren van activiteiten gericht op het overdragen van kennis aan de doelgroep, zodat zij met verworven kennis zelf activiteiten kunnen verrichten om te voorzien in eigen levensbehoeften;
  • het initiëren en ondersteunen van activiteiten gericht op de bestrijding van (kinder)armoede;
  • het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland;
  • het verkrijgen van financiële middelen;
  • het uitvoeren en/of ondersteunen van humanitaire projecten in samenwerking met lokale groeperingen en/of partnerorganisaties;
  • het steunen van initiatieven die gericht zijn op een menswaardig bestaan voor iedereen;
  • het geven van informatie over de projecten en de achtergrond van de projecten; en
  • het bijdragen aan een wereld waarin welzijn en welvaart van burgers op een duurzame manier wordt bevorderd.