Ons verhaal

Stichting “Verdouw gaat Verder” is in maart 2016 opgericht door Verdouw Bouwproducten B.V. om handen en voeten te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. Vanuit de stichting steunen wij de hulpbehoevende medemens dichtbij en ver weg.

In het eerste half jaar van 2023 gaan we de locatie Herstart van het Leger des Heils aan de IJssellaan in Gouda helpen om een woonkamer inclusief keuken op te knappen en een overkapping te plaatsen in de tuin.

Leger des Heils Herstart is een tijdelijke plek waar mensen die voorheen dakloos waren, kunnen wonen en worden geholpen om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden. Ze worden begeleid om hun leven op verschillende gebieden, zoals schulden, verslavingen, psychische problemen, weer op orde te krijgen. In Gouda wonen ruim 35 mensen op de Herstart locatie. Zij hebben een eigen slaapkamer en er zijn enkele gezamenlijke woonkamers. Eén van de woonkamers heeft een grondige opknapbeurt en een nieuwe keuken nodig. In de tuin is ook behoefte aan een overkapping, zodat de bewoners buiten kunnen zitten. Deze projecten willen we dit jaar voor het Leger des Heils realiseren.

In 2022 steunden we een project van Inclusive Trading Initiative. Het doel van deze stichting is om samen met ondernemers in Rwanda, mensen te helpen uit de armoede te komen door ondernemerschap te stimuleren en hen te helpen om een goede opbrengst te krijgen voor hun producten.

Bij dit project worden boerengezinnen geholpen bij de teelt van chilipepers die geschikt zijn voor export naar de Europese markt. De afgelopen jaren is het programma gegroeid naar 1.000 boerengezinnen. De komende jaren wil ITI groeien naar het ondersteunen en begeleiden van 2.000 boeren.

Succes hangt af van lokaal eigenaarschap. Dat kan alleen worden bereikt als boeren zelf de aanjagers zijn van het programma. De ondernemende boeren maken de arme boeren uit de omgeving enthousiast, waardoor zij ook aanhaken bij het programma. Hiermee wordt een druppel een olievlek!

In 2021 hielpen we Stichting Help Flores! bij de opening van een nieuwe waterwinkel op het Indonesische eiland Flores. Op dat eiland heeft circa 65% van de bevolking nog géén toegang tot schoon drinkwater. Inmiddels heeft SHF! 5 waterwinkels geopend, inclusief pick-up truck voor het transport. De waterwinkels voorzien de dorpen in de levensbelangrijke basisbehoefte van schoon drinkwater en het concept is ook zelfredzaam en biedt meerdere personen werkgelegenheid. Verdouw gaat Verder heeft in 2021 het geld opgehaald om een nieuwe winkel inclusief truck te realiseren voor € 30.000,-. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd van € 15.000,- voor de aanschaf van een nieuwe ambulance voor het plaatselijke ziekenhuis. Hiermee kan de gezondheidszorg, die ook daar sterk onder druk stond door de Corona pandemie, sterk verbeterd worden.

In 2020 hielpen we stichting Bolji Zivot met vier bouw- en renovatieprojecten in Bosnië. Met onze bijdrage werden de toiletten van twee schoolgebouwen gerenoveerd en het dak van een ander schoolgebouw volledig vernieuwd. Ook leverden we een bijdrage aan de totale renovatie van een multifunctioneel centrum in Tekucica, waar de verschillende bevolkingsgroepen in het land zich gezamenlijk inzetten voor de gemeenschap.

In 2019 steunden wij een project dichtbij: Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden. Dit centrum richt zich op jongeren met ernstig, niet aangeboren hersenletsel. In het najaar van 2018 heeft een nog jonge werknemer van Verdouw Bouwproducten een ernstig ongeluk meegemaakt in zijn vrije tijd. Met de keuze om ons in te zetten voor het Daan Theeuwes Centrum wilden we iets doen voor jonge mensen in een vergelijkbare situatie. Samen met het DTC is gekozen om de ontvangstruimte met de balie te verbouwen. Deze ruimte was minder toegankelijk voor rolstoelgebruikers omdat zij hun rolstoel niet tot onder de balie kunnen rijden.

In 2018 werkten we samen met Stichting Help Flores!, om de arme bevolking van het Indonesische eiland Flores te ondersteunen. Wij zetten ons in om een röntgenapparaat (€18.000,-) voor het ziekenhuis te realiseren en 75 toilet- en wasunits (kosten €500,- per stuk) te plaatsen bij huizen en scholen in het bergdorp Kajowain.

In 2017 heeft Stichting Verdouw gaat Verder de Voedselbank in Gouda ondersteund. De voedselbank helpt de armsten in de regio door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor is de voedselbank afhankelijk van de steun van mensen en bedrijven. Met verschillende sportieve activiteiten zoals volleyballen, fietsen en een pittige wandelroute langs de kust, hebben we een mooi bedrag opgehaald van €10.000,- voor de Voedselbank!

In het oprichtingsjaar 2016 is Stichting Verdouw gaat Verder een samenwerking aangegaan met de stichting Proplan. Deze stichting zet zich actief in om de allerarmsten in de regio Bosnië en Kroatië te ondersteunen. Met de geweldige inzet van collega’s en relaties van Verdouw Bouwproducten hebben we kunnen realiseren dat er twee huizenzijn gebouwd en een school volledig is gerenoveerd. Alles bij elkaar een enorm project, waarvoor € 75.000,- is opgehaald!