Ons verhaal

Oprichting Verdouw gaat verder
Oprichting Verdouw gaat verder

Stichting “Verdouw gaat verder” is in maart 2016 opgericht door Verdouw Bouwproducten B.V. om handen en voeten te geven aan  de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. Vanuit de stichting steunen wij de hulpbehoevende medemens dichtbij en ver weg.

In 2021 helpen we Stichting Help Flores! (SHF!) bij de opening van een nieuwe waterwinkel. SHF! is een kleine stichting die is opgericht eind 2011. Het doel van de stichting is het helpen van de allerarmsten van het Indonesische eiland Flores. SHF! helpt de regio Sikka, waar circa 305.000 mensen wonen. In Nederland hebben wij goede gezondheidzorg, goed onderwijs, goed sanitair en overal voldoende drinkwater. Wij bellen, indien nodig, 112 en hulp is onderweg. Stel je eens voor dat dit alles ontbreekt, dat is toch niet in te denken? Op het eiland Flores, Indonesië, heeft circa 65% van de bevolking nog géén toegang tot schoon drinkwater. In de regio die SHF! helpt, betreft dit circa 198.250 mensen, oud en jong…

SHF! is in 2016 begonnen met een eerste waterwinkel. Dit was alleen een winkel en na het eerste jaar moest SHF! ca. € 1.400 bijleggen. De winkel was niet zelfredzaam. Ze kochten een brommer om water rond te brengen en al snel hebben ze een pick-up truck aangeschaft. Na de aanschaf van de pick-up truck begon de waterwinkel écht te lopen. Drie mensen hebben continu werk en een stabiel inkomen, maar ook zagen zij jaar op jaar verbetering in de financiën en werd de waterwinkel zelfredzaam. Alles kan uit de opbrengsten betaald worden. Salaris, filters, benzine etc. Sterker nog, de waterwinkel bouwt zelf een reserve op. Een grote uitgave als bijvoorbeeld een nieuwe waterinstallatie kan nu zelf gedragen worden, na ca. 3 jaar.

Het concept werkt. Inmiddels heeft SHF! 4 waterwinkels geopend, inclusief pick-up truck en wordt de 5e waterwinkel gebouwd. Medio september zal hier de installatie geïnstalleerd worden en moet er alleen nog een pick-up truck voor de 5e winkel worden aangeschaft. Doordat de waterwinkels hard nodig zijn en het concept zelfredzaam is en meerdere personen werkgelegenheid vinden, gaan wij door. Water is voor iedereen belangrijk, het is onze eerste levensbehoefte en iedereen heeft hier recht op.

Vanuit Verdouw gaat Verder helpen wij graag met de uitbreiding van de waterwinkels. De opening van een nieuwe winkel inclusief truck kost ca € 30.000,- Het is fantastisch als wij vanuit het bedrijf met collega’s en andere relaties kunnen helpen om dit bedrag bij elkaar te brengen.

In 2019 steunen wij graag weer een project dichtbij: Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden. Dit centrum is een gespecialiseerde kliniek voor medisch specialistische revalidatie, gericht op jongeren en jongvolwassenen met ernstig, niet aangeboren hersenletsel. Dit centrum ligt niet alleen geografisch dicht bij Verdouw in Gouda, maar heeft ook om een andere reden onze betrokkenheid. In het najaar van 2018 heeft een nog jonge werknemer van Verdouw Bouwproducten een ernstig ongeluk meegemaakt in zijn vrije tijd. Een gebeurtenis met aangrijpende gevolgen voor hemzelf en zijn familie, maar ook met veel impact op de collega’s van Verdouw Bouwproducten. Met de keuze om ons in te zetten voor het Daan Theeuwes Centrum willen we iets doen voor jonge mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Het Daan Theeuwes Centrum zet zich in om deze jongeren weer een toekomst te geven – niet louter een verleden. Samen met het DTC is gekozen om de ontvangstruimte met de balie te verbouwen. Deze ruimte is nu nog minder toegankelijk voor rolstoelgebruikers omdat zij hun rolstoel niet tot onder de balie kunnen rijden. Met de bijdrage van Verdouw gaat Verder, hopen we voor het DTC een ontvangstruimte en balie te kunnen realiseren die geschikt is voor rolstoelgebruikers.

In 2018 werken we samen met Stichting Help Flores! om de arme bevolking van het Indonesische eiland Flores te ondersteunen. Wij zetten ons in om een röntgenapparaat (€18.000,-) voor het ziekenhuis te realiseren en 75 toilet- en wasunits (kosten €500,- per stuk) te plaatsen bij huizen en scholen in het bergdorp Kajowain. Lees op de site meer over de leuke acties die wij hiervoor op touw hebben gezet!

In 2017 heeft Stichting Verdouw gaat Verder de Voedselbank in Gouda ondersteund. De voedselbank helpt de armsten in de regio door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor is de voedselbank afhankelijk van de steun van mensen en bedrijven. Met verschillende sportieve activiteiten, volleyballen, fietsen en een pittige wandelroute langs de kust hebben we een mooi bedrag opgehaald van €10.000,- voor de Voedselbank!

In het oprichtingsjaar 2016 heeft Stichting Verdouw gaat Verder een samenwerking aangegaan met de stichting Proplan. Deze stichting zet zich actief in om de allerarmsten in de regio Bosnië en Kroatië te ondersteunen. Met de geweldige inzet van collega’s en relaties van Verdouw Bouwproducten hebben we kunnen realiseren dat twee huizen gebouwd zijn en een school volledig is gerenoveerd in voor de allerarmsten in Kroatië en Bosnië. Alles bij elkaar een enorm project, waarvoor € 75.000,- is opgehaald!