Anita loopt verder

Anita loopt verder voor het goede doel. Sponsor Anita met een online donatie.

Sponsortocht

Waarom loopt Anita mee? 

Ook dit jaar hoop ik de uitdaging weer aan te gaan: 20 kilometer lopen met Verdouw gaat Verder voor een prachtig doel! Dit jaar steunen we de locatie Herstart van het Leger des Heils in Gouda. Dit is een plek waar mensen die voorheen dakloos waren, tijdelijk kunnen wonen en worden geholpen om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden. Met de sponsortocht hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van een grondige opknapbeurt van één van de woonkamers en een nieuwe keuken.

Helpt u mij mee?

Alvast hartelijk bedankt voor uw bedrage.

Sponsor Anita

Vul het onderstaande formulier in.
U kunt kiezen voor betaling via een machtiging of via de QR-code onderaan deze pagina.