Dirk Jan loopt verder

Dirk Jan loopt verder voor het goede doel. Sponsor hem met een online donatie.

Dirk-Jan van Leeuwen, vertegenwoordiger

 

Waarom loopt Dirk Jan mee? 

Op zaterdag 1 april a.s. hoop ik mee te doen aan een sponsorloop van 20 kilometer, dit jaar in de omgeving van de Reeuwijkse plassen, om mij in te zetten voor stichting Verdouw gaat verder. Deze stichting zet zich in voor armoedehulp dichtbij en ver weg. Dit jaar steunen we de locatie Herstart van het Leger des Heils in Gouda. Dit is een plek waar mensen die voorheen dakloos waren, tijdelijk kunnen wonen en worden geholpen om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden. In Gouda wonen ruim 35 mensen op de Herstart locatie. Zij hebben een eigen slaapkamer en er zijn enkele gezamenlijke woonkamers. Eén van de woonkamers heeft een grondige opknapbeurt en een nieuwe keuken nodig. In de tuin is ook behoefte aan een overkapping zodat de bewoners buiten kunnen zitten. Daar wil ik mij met deze sponsorloop graag voor inzetten!

Wilt u mij daarbij sponsoren? Dat zou geweldig zijn! Sponsoren gaat heel eenvoudig met de QR-code of een eenmalige machtiging via het formulier hieronder.

Alvast bedankt!

Sponsor Dirk Jan

U kunt kiezen voor betaling via een machtiging of via de QR-code onderaan deze pagina.