Kees loopt verder

Kees loopt verder voor het goede doel. Sponsor Kees met een online donatie.

Foto Kees Slootweg

Waarom loopt hij mee? 

Zaterdag 1 april is het zo ver. Dan hoop ik, net als voorgaande jaren, samen met een aantal andere collega’s 20 km te lopen. Dat doe ik graag. Niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar vooral omdat we met deze wandeling een bepaald doel voor ogen hebben. Dit jaar steunen we een doel dichtbij huis: locatie de Herstart van het Leger des Heils in Gouda. Dit is een locatie voor mensen die voorheen dakloos waren, tijdelijk kunnen wonen en worden geholpen om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden. Op deze locatie in Gouda wonen ruim 35 mensen. Zij hebben een eigen slaapkamer en er zijn enkele gezamenlijke woonkamers. Eén van de woonkamers heeft een grondige opknapbeurt en een nieuwe keuken nodig. En daarnaast is er behoefte aan een overkapping in de tuin, zodat de bewoners buiten kunnen zitten. Omdat daar onvoldoende financiële middelen voor zijn, wil ik mij daar met deze sponsorloop voor inzetten.

Wil jij mij daarbij sponsoren? Dat zou geweldig zijn! Een klein bedrag is al mooi. Sponsoren gaat heel eenvoudig met een QR code of een eenmalige machtiging.

Alvast bedankt!

Sponsor Kees

U kunt kiezen voor betaling via een machtiging of via de QR-code onderaan deze pagina.